Støt CF Kontakt Debat Søg Webshop Hjem
    
     
           
 

 
     
 

26.10.2015
Cystisk Fibrose Centrene har søgt myndighederne om forhåndstilladelse
til at behandle 8 patienter med Orkambi

Cystisk Fibrose Centrene på Rigshospitalet og Århus Universitetshospital Skejby har søgt myndighederne om forhåndstilladelse til at behandle 8 patienter, 4 på hvert center, med Orkambi inden produktet er endelig godkendt.

I september 2015 besluttede et udvalg under EMEA (Det europæiske lægemiddel agentur), at anbefale godkendelsen af Orkambi til behandling ved cystisk fibrose. Næste skridt er en endelig godkendelse fra EMEA som gælder i hele den Europæiske Union. Den forventes i løbet af relativ kort tid.

I mellemtiden skal de to Cystisk Fibrose Centre udarbejde fælles retningslinjer for de kriterier som danske cystisk fibrose patienter skal opfylde for at kunne tilbydes behandling med Orkambi. Retningslinjerne skal indsendes til KRIS – Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin, der godkender og koordinerer ibrugtagning af ny sygehusmedicin og nye indikationer på tværs af regioner og sygehuse.

Håbet er, at Orkambi kan tilbydes til så mange som muligt af de cystisk fibrose patienter, der har mutationen deltaF508 på begge gener.


Se indlag på TV2 Lorry om Orkambi (23.10.2015)

Se indslag på dr.dk Østjylland 'Hospitaler klar med godkendelse af dyr medicin' (23.10.2015)

Se link til andre indslag om Orkambi i medierne

Læs mere om forskning i cystisk fibrose og udviklingen af ny medicin

Støt Cystisk Fibrose Foreningens arbejde for forskning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
 
Bund
Copyright all rights reserved by Danish Cystic Fibrosis Association 2009 eeeeeee eWebsponsorer: