Støt CF Kontakt Debat Søg Webshop Hjem
    
     
           
 

 
 
 

19.06.2015
Cystisk Fibrose Foreningen har støttet 13 danske forskningprojekter
til den Europæiske Cystisk Fibrose kongres i Bruxelles 2015

 

Det europiske medicinske selskab for Cystisk Fibrose (ECFS - European Cystic Fibrosis Society) afholdte deres 38. europæiske Cystisk Fibrose kongres i Bruxelles i dagene 10.-13. juni 2015. På kongressen deltog godt 2.000 fagpersoner fra hele verden.

I den forbindelse har Cystisk Fibrose Foreningen støttet 13 forskere fra hhv. Danmarks Tekniske Universitet, Rigshospitalet og Aarhus Universitetshospital Skejby, så de har kunnet præsentere deres forskningsarbejder og resultater på kongressen.

Cystisk Fibrose Foreningen har kun kunnet støtte forskerne, fordi vi har modtaget donationer fra private bidragydere, virksomheder og fonde, som alle ser vigtigheden i at styrke danske forskning i Cystisk Fibrose til gavn for patienterne.

Denne form for forskningsstøtte er en hjørnesten i Cystisk Fibrose Foreningens mangeårige arbejde for at støtte dansk forskning.

Udvælgelsen af hvilke projekter, som modtager økonomisk støtte til en kongrespræsentation foretages af ledende læger fra specialafdelingerne for Cystisk fibrose på hhv. Rigshospitalet og Aarhus Universitetshospital Skejby.

På kongresserne får forskerne ikke blot mulighed for at præsentere deres videnskabelige arbejde som et abstract (plakatform) eller som en mundtlig præsentationer (foredrag) overfor de øvrige kongresdeltagere. De får også
mulighed for at diskutere deres forskningsresultater med andre forskere. Det er et enestående udgangspunkt for inspiration til nye forskningsprojekter, og det skaber netværk mellem forskerne på tværs af CF-centre og landegrænser.

Støtten til også med til at skærpe forskernes interesse for Cystisk Fibrose, og dermed fastholde de unge forskere indenfor forskning og behandling af sygdommen i Danmark til gavn for patienterne.


Se de støttede forskningsprojekter til ECFSConference 2015

Læs mere om Cystisk Fibrose Foreningens arbejde forskning i sygdommen

Sådan kan du støtte forskningen i Cystisk Fibrose

 

 

 

   

 

 
   
 
Bund
Copyright all rights reserved by Danish Cystic Fibrosis Association 2009 eeeeeee eWebsponsorer: