Støt CF Kontakt Debat Søg Webshop Hjem
    
     
           
 

 
     
 

08.01.2016
Værd at vide om rejseforsikring og cystisk fibrose medicin på rejse

GENERELT

Alle danskere, der rejser i Europa skal rejse med det blå EU-sygesikringskort for at have ret til lægehjælp på rejsen.

Med det blå EU-kort i hånden har du ret til samme behandling som lokale borgere i det EU/EØS land, som du rejser til. Du skal selv betale en eventuel egenbetalerandel af behandlingen, hvis dette også gælder for lokale borgere.

Bemærk, at det blå kort ikke dækker hjemtransport som følge af sygdom.

Hvis du ønsker at forsikre dig mod udgifter til hjemtransport og egenbetalerandel af behandlingen, så læs mere under afsnittet
'Tegning af rejseforsikring i EU/EØS-lande'.

Det blå EU sygesikringskort dækker IKKE rejser udenfor EU/EØS lande.

Når du rejser uden for EU/EØS landene, anbefales det, at du altid du tegner en privat rejsesygeforsikring, der dækker både lægehjælp, medicinsk behandling, hospitalsindlæggelse og hjemtransport. Læs mere under afsnittet 'Når du rejser udenfor EU/EØS lande'.

Når du rejser, er det vigtigt, du er opmærksom på, hvordan du er sygeforsikret, hvis uheldet er ude.

Hvis du ikke er sygeforsikret, ender du i værste fald med selv at skulle betale alle udgifter til lægebehandling, medicin og eventuelle hospitalsindlæggelser.

 

 

NÅR DU REJSER INDENFOR EU/EØS-LANDENE

Når du rejser INDENFOR de 27 EU-lande og de såkaldte EØS-lande (Norge, Island og Liechtenstein) samt Schweiz, skal du som udgangspunkt have det blå EU sygesikringskort, OG DET ANBEFALES, at du tegner en privat rejseforsikring, der dækker udgifter til hjemtransport, hvis det skulle blive nødvendigt.

Det blå EU sygesikringskort giver ret til læge- og hospitalshjælp, tandlægehjælp, medicin m.m. på lige vilkår med de tilbud, der er indenfor det offentlige system for borgerne i det land, du besøger. Hvis der er egenbetaling for behandlingen, skal du betale denne. Det blå kort dækker IKKE hjemtransport.

Du kan tegne en rejsesygeforsikring hos de private forsikringsselskaber, som dækker de mange af de ting som det blå EU-kort ikke dækker, herunder hjemtransport.

Der gælder særlige regler for tegning af rejseforsikring, når man har en kronisk sygdom.

Hvis du IKKE oplyser, at du har cystisk fibrose ved tegning af din rejseforsikring, så dækker forsikringen IKKE hjemtransport og behandling af cystisk fibrose relateret komplikationer.

Hvis du ønsker, at rejseforsikringen også skal dække hjemtransport og behandling af cystisk fibrose relateret komplikationer, så kræves det, at du ansøger om en såkaldt medicinsk forhåndsgodkendelse sammen med din rejseforsikring.

Forsikringsselskaber tilbyder rejseforsikringer på forskellige vilkår. Du skal som udgangspunkt regne med, at du kun kan tegne en rejsesygeforsikring med såkaldt begrænset dækning. Nogle cystisk fibrose patienter vil kunne opnå en forsikring med fuld dækning, men det er langt fra alle. Det afhænger blandt af sygdomsforløb og behandlingsomfang.

Begrænset dækning betyder, at du kun blive forsikret dig mod ting, der IKKE kan henføres til cystisk fibrose. Det er forsikringsselskabet der afgør, om de vil tilbyde dig en forsikring.

Hvis man ansøger om en rejseforsikring on-line via en webside, så anbefales det, at man supplerer ansøgningen med en såkaldt 'Helbredserklæring', hvor man oplyser om cystisk fibrose. Selskabet vil da komme tilbage og kræve en medicinsk forhåndsgodkendelse.

Læs mere om 'medicinsk forhåndsvurdering/godkendelse' længere nede i teksten.

 

Du rejser med fly

Når du rejser med fly, så er det det enkelte luftfartsselskab, der suverænt afgør, om de vil flyve med dig, hvis du har akut behov for at komme hjem som følge af sygdom. Hvis de er det mindste i tvivl om din helbredsstatus, vil flyselskabet bede deres egen læge vurdere din situation.

Hvis flyselskabet afviser dig, OG DU IKKE HAR EN REJSEFORSIKRING DER DÆKKER HJEMTRANSPORT, skal du selv klare og betale for en eventuel transport.

Du kan dermed risikere at skulle blive i landet, indtil du er færdigbehandlet, og flyselskabet godkender, at de vil flyve med dig. Alternativet er, at du selv finder en måde at komme hjem på.


Du rejser med tog eller i egen bil

Hvis du rejser med tog eller i egen bil og IKKE har rejseforsikring, som dækker hjemtransport, skal du selv sørge for transporten.

 

REJSER UDENFOR EU/EØS-LANDE:

Når du rejser UDENFOR EU og EØS-landene, er du IKKE dækket af det blå EU sygesikringskort.

Det anbefales, at du tegner en privat rejsesygeforsikring, der dækker udgifter til lægehjælp, medicinsk behandling, hospitalsindlæggelse og hjemtransport.

Der gælder særlige regler for tegning af rejseforsikring, når man har en kronisk sygdom.

Hvis du ønsker, at rejseforsikringen også skal dække hjemtransport og behandling af cystisk fibrose relateret komplikationer, så kræves det, at du ansøger om en såkaldt medicinsk forhåndsgodkendelse sammen med din rejseforsikring.

Forsikringsselskaber tilbyder rejseforsikringer på forskellige vilkår. Du skal som udgangspunkt regne med, at du kun kan tegne en rejsesygeforsikring med såkaldt begrænset dækning. Nogle cystisk fibrose patienter vil kunne opnå en forsikring med fuld dækning, men det er langt fra alle. Det afhænger blandt af sygdomsforløb og behandlingsomfang.

Begrænset dækning betyder, at du kun blive forsikret dig mod ting, der IKKE kan henføres til cystisk fibrose. Det er forsikringsselskabet, der afgør, om de vil tilbyde dig en forsikring.

Hvis man ansøger om en rejseforsikring on-line via en webside, så anbefales det, at man supplerer ansøgningen med en såkaldt 'Helbredserklæring', hvor man oplyser om cystisk fibrose. Selskabet vil da komme tilbage og kræve en medicinsk forhåndsgodkendelse.

Læs mere om 'medicinsk forhåndsvurdering/godkendelse' længere nede i teksten.

 

MEDICINSK FORHÅNDSVURDERING/GODKENDELSE

En medicinske forhåndsvurdering/godkendelse foretages af læger hos de private forsikringsselskaber eller SOS International.

Vurderingen afgør, hvorvidt du i forhold til din sygdom kan opnå fuld, begrænset eller ingen dækning på sin rejse. Når vurderingen er foretaget, og godkendelsen er givet, udstedes der et bindende forhåndstilsagn under forudsætning af, at helbredstilstanden forbliver uændret frem til afrejsedato.

Det er således hverken dig selv eller lægen på Cystisk Fibrose Centeret, der kan foretage vurderingen. Det er alene forsikringsselskabet, der afgør, om du kan få en medicinsk forhåndsgodkendelse.

Når du skal have en forhåndsgodkendelse, skal du starte hos det forsikringsselskab, hvor du ønsker at tegne en rejseforsikring.
Her skal du oplyse om, at du har en kronisk sygdom - cystisk fibrose.
Efterfølgende skal du henvende dig til SOS International, eller måske vælger forskningsselskabet at gøre det for dig, for at opnå en medicinsk forhåndsgodkendelse.

Når du har en kronisk sygdom som cystisk fibrose, skal du som udgangspunkt regne med, at du kun kan tegne en rejsesygeforsikring med såkaldt begrænset dækning.

Det betyder, at du kun kan blive forsikret mod ting, der IKKE kan henføres til cystisk fibrose. Nogle cystisk fibrose patienter vil dog kunne opnå en rejsesygeforsikring med fuld dækning, men det er langt fra alle. Det afhænger af sygdomsforløb og behandlingsopfang.

Men begrænset dækning kan du altså godt blive forsikret mod hospitalsindlæggelse og eventuel hjemtransport som følge af et brækket ben eller blindtarmsbetændelse.

Men du kan eksempelvis ikke blive forsikret mod hospitalsindlæggelse og eventuel hjemtransport, hvis du får lungebetændelse, fordi cystisk fibrose påvirker lungerne. Du kan ikke blive forsikret mod dehydrering, der kræver hospitalsbehandling og eventuel hjemtransport som følge af saltmangel, fordi cystisk fibrose påvirker salt- og væskebalancen i kroppen. Og du kan ikke blive forsikret mod hospitalsindlæggelse og eventuel hjemtransport, hvis du skulle opleve forstoppelse/fordøjelsesproblemer, fordi sygdommen påvirker fordøjelsessystemet.

 

Ansøgning om medicinsk forhåndsgodkendelse

Du kan gå ind på www.sos.dk og udfylde skemaet "Medicinsk forhåndsgodkendelse", som ligger på forsiden af SOS's hjemmeside. Har du spørgsmål i den forbindelse, kan du i tidsrummet kl. 9.00-16.00 kontakte SOS rejseservice på telefon 70 10 50 58. På fax. 38 48 82 54 eller på email: rejseservice@sos.dk. Eller kontakt dit private forsikringsselskab.

Du skal til den medicinske forhåndsvurdering give oplysninger om din sygdomstilstand, da lægen hos forsikringsselskabet blandt andet vil basere sin vurdering på forløbet af sygdommen indenfor de seneste 2 måneder. Du kan tidligst søge om en forhåndsgodkendelse 2 måneder før din rejse.

Lægen forholder sig blandt andet til, om det er med Cystisk Fibrose Centrets accept, at du rejser, om du er sygdomsmæssig stabil, om du har haft ændringer i den faste behandling, om du har haft behov for akut lægehjælp, og om du har passet dine kontrolbesøg.

På baggrund af oplysningerne beslutter forsikringsselskabet, om de vil tilbyde dig fuld dækning, begrænset dækning eller afslag på dækning.

 

Hvad sker der, hvis jeg får afslag på en forhåndsgodkendelse og vælger at rejse alligevel?

Hvis du får afslag på en medicinsk forhåndsvurdering og vælger at rejse alligevel, så er du IKKE dækket af nogen rejseforsikring.

Du er selv ansvarlige for ALLE udgifter i forbindelse med sygdom og hjemtransport på rejsen.

 

Hvad sker der, hvis jeg tegner en forsikring UDEN at oplyse om cystisk fibrose?

Hvis du tegner en forsikring uden at oplyse om cystisk fibrose, så dækker forsikringen ikke. Du har således pligt til at oplyse om cystisk fibrose ved tegning af enhver rejsesygeforsikring, og du kan ikke undgå at skulle have en medicinsk forhåndsgodkendelse.

Forsikringsdækningen bortfalder, hvis selskabet opdager, du har tegnet en forsikring uden at oplyse om din kroniske sygdom.

 

TEGNING AF AFBESTILLINGSFORSIKRING

Hvis du ønsker at tegne en afbestillingsforsikring, som dækker, hvis du bliver forhindret i at rejse som følge af cystisk fibrose relateret sygdom, så kræver det, at du har en medicinsk forhåndsgodkendelse, INDEN du tegner din afbestillingsforsikring.

Du kan tidligst ansøge om en forhåndsgodkendelse 2 måneder før din afrejse.

 

MEDICIN PÅ REJSE

 

Medicin i håndbagagen

Når du rejser med din cystisk fibrose medicin og dit behandlingsudstyr anbefales det, at du altid medbringer det som håndbagage på fly. Derved undgår du, at du mangler din medicin og dit udstyr, hvis din øvrige bagage er forsinket eller forsvinder.

Nogle flyselskaber kræver, at de er forhåndsorienteret om, at du medbringer medicin som håndbagage på flyet.

 

Medicinbrev/pas

Inden afrejse skal du få et brev fra dit Cystisk Fibrose Center, der oplyser om din sygdom og den medicin, som du er i behandling med.
Nogle kalder også dette brev for et 'medicinrejsepas'.

Det anbefales, at brevet skrives på hospitalets officielle brevpapir, med tydelig angivelse af kontaktoplysninger på afdelingen/ansvarlig læge, som kan kontaktes, hvis det skulle være nødvendigt.

Det kan IKKE anbefales, at man blot medbringer et print af en medicinliste fra journalen uden yderligere oplysninger om sygdom og behandling.

Det anbefales, at det er Cystisk Fibrose Centret og ikke dig selv, der anfører al den medicin, som du bruger på 'medicinpasset', herunder de væsker som du eventuelt behøver som en del af behandlingen, så det ikke ligner et 'hjemmelavet' dokument.

 

Sikkerhedskontrollen i lufthavnen

Når du står ved sikkerhedskontrollen i lufthavnen, anbefales det, at du selv gør sikkerhedskontrollen opmærksom på, at du har medicin i håndbagagen, og du viser dem medicinbrevet fra hospitalet med det samme. Det vil ofte gøre din sikkerhedskontrol lidt lettere.

 

 

 

 

 
   
 
Bund
Copyright all rights reserved by Danish Cystic Fibrosis Association 2009 eeeeeee eWebsponsorer: