Støt CF Kontakt Debat Søg Webshop Hjem
    
     
           
 

 
 
 

07.04.2015
Om fleksjob og rehabiliteringsteam

I denne udgave af Nyt fra socialrådgiveren vil jeg fokusere på 3 spørgsmål i forbindelse med fleksjob, som Ankestyrelsen har taget stilling til i 3 afgørelser.

  1. Kan man søge om fleksjob?
  2. Hvordan er reglerne hvis forvaltningen ikke følger indstillingen fra Rehabiliteringsteamet?
  3. Har man pligt til at deltage i Rehabiliteringsteamets møde?

 

Kan man søge om fleksjob?

Som borger kan man ikke bede kommunen om alene, at tage stilling til en ansøgning om fleksjob. Kommunen skal nemlig vurdere ansøgningen om fleksjob i lyset af alle de muligheder, der findes efter den sociale lovgivning.

Det betyder, at kommunen skal vurdere om der er grundlag for at begynde behandlingen af en sag om fleksjob, eller om der skal sættes andre initiativer eller tilbud i gang.

Det betyder også, at man som borger ikke har krav på at få sin sag forelagt for Rehabiliteringsteamet. Kommunen har kun pligt til at forelægge en sag for Rehabiliteringsteamet i de sager, hvor kommunen vurderer at der er grundlag for at påbegynde en sag om ressourceforløb, fleksjob, tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende eller førtidspension.

Ankestyrelsen har i samme afgørelse truffet afgørelse om, at kommunen kun har pligt til at udarbejde rehabiliteringsplanens forberedende del i de situationer, hvor sagen skal forelægges rehabiliteringsteamet.
Hvis kommunen vurderer at der ikke er grundlag for at påbegynde behandling af en sag om fleksjob, er det en afgørelse som man kan klage over. (Afgørelse 6-14)

 

Hvordan er reglerne hvis forvaltningen ikke følger indstillingen fra Rehabiliteringsteamet?

Hvis kommunen ikke følger Rehabiliteringsteamets indstilling i en sag om ressourceforløb, fleksjob, tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende eller førtidspension, skal sagen for Rehabiliteringsteamet igen.

Det betyder, at kommunen først kan træffe afgørelse når Rehabiliteringsteamet har haft mulighed for at vurdere sagen igen. Det har Ankestyrelsen slået fast i afgørelse 20-14. Ankestyrelsen har i afgørelsen slået fast, at borgeren har et retskrav på, at få en ny dialog om og en ny vurdering af sin sag.

Det betyder, at kommunens afgørelse som udgangspunkt vil være ugyldig hvis, kommunen ikke har forelagt sagen for Rehabiliteringsteamet igen.
Såfremt kommunen fortsat ikke følger Rehabiliteringsteamets indstilling, er det den endelige afgørelse. En afgørelse, som man kan klage over til Ankestyrelsen.

 

Har man pligt til at deltage i Rehabiliteringsteamets møde?

Som borger skal man som udgangspunkt deltage i rehabiliteringsteamets møde, og udeblivelse kan medføre sanktion i udbetaling af ydelser. Kravet er begrundet i, at man som borger skal have ejerskab til sin sag.

Kommunen skal skelne mellem tilfælde, hvor borgerens manglende deltagelse i mødet skyldes uvilje, og tilfælde, hvor man som borger har haft en rimelig grund til ikke at deltage i mødet. Det kan f.eks. være på grund af sygdom.

Hvis man ikke ønsker at deltage, kan konsekvensen være, at rehabiliteringsteamet ikke kan give en fyldestgørende indstilling i sagen, og det kan medføre, at kommunen træffer en afgørelse, som er til skade for borgeren. I de situationer, hvor man har haft en rimelig grund til ikke at deltage, skal kommunen indkalde til et nyt møde, og evt. vente til borgeren er rask nok til at kunne deltage. (Afgørelse 8-15)


Vibeke Larsen
Socialrådgiver, Cystisk Fibrose Foreningen

 

 

Tilbage til forsiden af socialrådgiveren
og informationer om sociale forhold
 

 

 

 

   

 

 
   
 
Bund
Copyright all rights reserved by Danish Cystic Fibrosis Association 2009 eeeeeee eWebsponsorer: ROCHE